Witam w moim zakamarku Internetu!

Proste zadania tekstowe.

29 maja 2019 no comment janeczek

Zad 1. W sadzie owocowym jest  120 jabłoni i grusz, przy czym grusz jest 1,5 raza mniej niż jabłoni. Ile jest w tym sadzie jabłoni, a ile grusz?

Zad 2 W gospodarstwie warzywniczym na łącznym obszarze 6 ha zaplanowano uprawiać cebulę, kalafiory i pomidory. Cebula zajmie dwa razy większy obszar niż kalafiory, a pomidory  obszaru takiego jak kalafiory. Ile hektarów zaplanowano uprawiać każdego z tych warzyw ? Rozwiąż zadanie oznaczając literą x zaplanowany obszar uprawy: a) cebuli   b) kalafiorów   c) pomidorów

Zad 3 Przesuwając w pewnym ułamku dziesiętnym przecinek o jedno miejsce w prawo zwiększamy tę liczbę o 5,94. Co to za liczba?

Zad 4 Spółdzielnia krawiecka uszyła z 216 m materiału 80 ubrań większych i mniejszych. Ile uszyła ubrań większych, a ile mniejszych, jeżeli na większe ubranie trzeba 3 m materiału, a na mniejsze 2,5m ?Rozwiąż zadanie oznaczając literą x:

  1. a) liczbę uszytych większych ubrań,
  2. b) liczbę uszytych mniejszych ubrań.

Zad 5 Znajdź trzy liczby takie, żeby ich suma  wynosiła 45 i żeby pierwsza liczba stanowiła drugiej, a druga  trzeciej.

Zad 6 Znajdź trzy liczby takie, żeby ich suma wynosiła 27 i żeby druga liczba stanowiła  trzeciej liczby i była o 5 większa od liczby pierwszej.

Zad 7 Kwotę 780 zł wypłacono banknotami 50 zł i 20 zł przy czym pierwszych banknotów było o 4 mniej niż drugich. Ile było bankno­tów każdego rodzaju?

Zad 8 Wypłacono kwotę 350 zł częściowo banknotami 50 zł, a częś­ciowo monetami 10 zł i 5 zł. Razem banknotów
i monet było 24. Ile było banknotów, a ile monet każdego rodzaju, jeśli dziesięcio­złotówek było tyle samo co pięciozłotówek?

Zad 9 Bilety na pewne przedstawienie amatorskie kosztowały po 20 zł i 14 zł. Bilety wykupiło 191 osób. Po potrąceniu 20% na koszty związane z wynajęciem sali organizatorzy mieli 2504 zł czystego dochodu. Ilu widzów kupiło droższe, a ilu tańsze bilety?

Zad 10 Adam i Grześ mieli razem 136,20 zł. Kiedy Adam wydał 30 zł, a Grzesiek 16,20 zł, każdemu pozostała ta sama kwota. Ile zł miał każdy z nich początkowo?

Zad 11 Mirek i  Tomek mieli  razem sprzed  rozpoczęciem  gry  87 żetonów. Mirek wygrał. 8 żetonów i ma teraz dwa razy więcej żetonów niż jego kolega. Ile. żetonów miał każdy z nich początkowo?

Zad 12 Obwód   prostokątnego   arkusza   blachy   wynosi   3,874m.
Kiedy odcięto pasek o szerokości 24 mm wzdłuż większego boku i pasek o szerokości 69 mm wzdłuż boku mniejszego, powstał kwadrat.  Jakie były wymiary arkusza?

Zad 13 Na półrocze  uczniów klasy III miała bardzo dobre oceny z matematyki, a uczniów z ocenami dobrymi było dwa razy więcej niż z bardzo dobrymi. Reszta uczniów tej klasy, tj. 14, miała oceny dostateczne. Ile było uczniów w tej klasie?

Zad 14 Za tę samą liczbę dziesięciozłotówek i pięciozłotówek można kupić 75 brulionów po 2,40 zł za sztukę. Oblicz liczbę monet każdego rodzaju.

Zad 15 Jarek złożył na początku roku swoje oszczędności w kwocie 960 zł na dwie książeczki oszczędnościowe z oprocentowaniem 5% i 3,5%. Po upływie roku otrzymał razem 43,02 zł odsetek. Jaką kwotę złożył Jarek na książeczkę każdego rodzaju?

Zad 16 Z Zamościa do Zwierzyńca wyjechał rowerzysta, a po upływie 40 minut w ślad za nim motocyklista. Po jakim czasie i w jakiej odległości od Zamościa motocyklista dogoni rowerzystę, jeżeli pręd­kość rowerzysty wynosi 20 km/h,  a motocyklisty 45 km/h?

Rozwiąż zadanie oznaczając literą x:

  1. a) czas jazdy motocyklisty   do   chwili  dogonienia  rowerzysty,
  2. b) odległość miejsca dogonienia od Zamościa.

Zad 17 Moje oszczędności stanowią trzy czwarte twoich. Dziesiąta część twojej kwoty dodana do czterech piątych mojej daje 210 zł. Ile zł ma każdy z nas?

  • Share :