Witam w moim zakamarku Internetu!

25
Mar
2020

Klasa 8a

0 comment janeczek

Nauczanie zdalne klasa 8a

Temat:Matematyka na wesoło  

Rozwiąż łamigłówki:

Temat: Najsławniejsi matematycy polscy 24.06.2020 r.

Polscy matematycy  wnieśli duży wkład w rozwój tej dziedziny wiedzy!

Temat: Kto wymyślił zero? Ciekawostki z historii matematyki! 25.06.2020 r.

 

 

Jeżeli ktoś z uczniów ciekawy jest jaka ocena z matematyki mu się należy  na koniec nauki szkolnej w szkole podstawowej – odpowiedź jest poniżej

Ocena celująca należy się uczniom, którzy zaliczą test >>> celujący >>>hasło szósteczka

Ocena bardzo dobra należy się uczniom, którzy zaliczą test >>> bardzo dobry >>>hasło piąteczka

Ocena dobra należy się uczniom, którzy zaliczą test >>> dobry >>>hasło czwórka

Ocena dostateczna należy się uczniom, którzy zaliczą test >>> dostateczny  >>>hasło trójczynka

Wszystkie testy składają się z 12 zadań, niektóre zadania mają więcej niż jedną odpowiedź poprawną (czas na cały test 90 min)

Polecam zapoznanie się z kompendium wiedzy na temat egzaminu z matematyki >> kompendium

 

Temat: Powórka przed egzaminem 1.06.2020 r.

Obejrzyj webinarium dn. 3.06 o godz 14 –  Nowej Ery – na ostatniej prostej

Chętnych do powtórki zapraszam do szkoły na godz.11:40

Temat: Kombinatoryka i prawdopodobieństwo. 2.06.2020 r.

 • Przeczytaj przykłady ze stron 324 i 325 w podręczniku.
 • Zapoznaj się z materiałami :

https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-moneta?playlist=385

https://pistacja.tv/film/mat00429-rzut-kostka?playlist=385

https://pistacja.tv/film/mat00432-rzut-dwiema-kostkami?playlist=385

 • Podręcznik – str. 325, zad.1,2,3.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu  „Kombinatoryka i  prawdopodobieństwo”. 3.06.2020 r.

Zakończyliśmy materiał programowy i przygotowujemy się do egzaminu.

Temat: Powórka przed egzaminem 4.06.2020 r.

Chętnych do powtórki zapraszam do szkoły na godz.11:40

Temat: Powórka przed egzaminem 5.06.2020 r.

Chętnych do powtórki zapraszam do szkoły na godz.11:40

Temat: Powórka przed egzaminem 18.05.2020 r.

Gr A rozwiązuje >>>>> karta pracy gr A

Gr B rozwiązuje >>>>> karta pracy gr B

Gr C i D rozwiązuje >>> karta pracy gr C i D

Każdy rozwiązuje tyle zadań z karty na ile pozwala mu (organizm :))))))

Temat: Symetria względem punktu 19.05.2020 r.

Obejrzyj uważnie filmik >> figury środkowosymetryczne

Przeczytaj uważnie podręcznik str 288, wykonaj ćw2

Przeczytaj uważnie podręcznik str 289

zad5, zad6, str 290

zad10,   str 291 grA, B

Czy już umiem? str 292

Dla chętnych: zad7 str 290, zad11,  str 291

Temat: Symetria osiowa w układzie współrzędnych 20.05.2020 r.

zad 1 Podaj punkty symetryczne wzgledem osi X oraz osi Y do punktów A=(2, -3), B=(0,4), C=(-79, 298)

Temat: Symetria względem punktu w układzie współrzędnych 21.05.2020 r.

zad 1 Podaj punkty symetryczne wzgledem punktu o=(0,0) do punktów A=(2, -3), B=(0,4), C=(-79, 298)

Temat: Koła i symetrie – powtórzenie 22.05.2020 r.

Zad1 dla grA, grB Ile osi symetrii ma figura składająca się z dwóch okręgów (rozważ wszystkie przypadki)

Zad2 dla grA, grB Ile środków symetrii ma figura składająca się z dwóch okręgów (rozważ wszystkie przypadki)

Obowiązkowa karta pracy dla uczniów gr C, gr D – narysować na kartce formatu A4 rysunek (plakat) posiadajacy oś lub środek symetrii (im bardziej skomplikowany będzie rysunek tym lepsza będzie ocena)

Matem atyka 11.05-15.05.2020 r.

Temat: Powtórka przed egzaminem 11.05.2020 r.

Webinar można zacząć od 1:50s (pomijamy zbędne rozmowy)

Temat: Pole i obwód koła – zadania – 12.05.2020 r.

Przeczytaj uważnie Przykład1 str 278

ćw 1 str 278

Przeczytaj uważnie Przykład2 str 278 gr A,B

ćw 2 str 278 gr A,B

Dla CHĘTNYCH: zad1, za2, zad3, str 281

Temat: Długość łuku, pole wycinka koła – 13.05.2020 r.

Obejrzyj uważnie filmik1 >> pole wycinka koła

Rozwiąż zadania:

zad1 Plac w kształcie koła o średnicy 20m. Podzielono na 12 równych części rysując 12 promieni. Oblicz pole i obwód jednej takiej części.

Zad2 Dwa promienie koła tworzą kąt (kąt środkowy) o mierze 720. Oblicz pole i obwód tego wycinka koła.

Temat: Pole pierścienia kołowego 14.05.2020 r.

Zad 9, zad 10 str 282

Karta pracy dla uczniów aspirujacych na ocenę dobry i więcej na koniec nauki >>> Czy już umiem? str 283 (oceniam zadania przysłane tylko do 17 maja)

Uczniowie którzy sa zainteresowani oceną celującą na koniec roku prześlą nauczycielowi rozwiązania zadań: zad11, zad 13 str 282

Temat: Symetria względem prostej 15.05.2020 r.

ćwiczenie 1 str 286

zad1 ,zad 2, zad 3, zad 4 str 290

Matematyka 4.05-8.05.2020 r.

Temat: Statystyka i prawdopodobieństwo  4.05.2020 r.

Przeczytaj uważnie podręcznik str 254 – staraj się nauczyć na pamięć zamieszczonych wzorów

Zad1, 3 str 254 gr C,D ( scany przesłać nauczycielowi na jego prośbę)

Zad 2,4, 5, 6, 9, 14 str 255-257  grB -rozwiązania zadań zamieścić w zeszycie ( scany przesłać nauczycielowi na jego prośbę)

Zad 7, 8,9, 11, 12, 16, 17 str 255-257 grA -rozwiązania zadań zamieścić w zeszycie ( scany przesłać nauczycielowi na jego prośbę)

Dla chętnych podręcznik >>(sposoby rozwiązywania zadań podręcznik str 262)

Temat: Długość okręgu. 5.05.2020 r.

 • uważnie oglądnij filmik1 >> okrąg i koło
 • uważnie oglądnij filmik2 >> liczba pi i obwód koła
 • ćw1  str 267 gr A, B,C,D
 • ćw2  str 268 gr A, B,C,D
 • zad 1, str 269 Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.
 • Dla chętnych zad 4

 

Temat: Długość okręgu. cd  6.05.2020 r.

  • Przeczytaj uważnie przykład 3 str 268
  • ćw3.1  str 268 gr A, B,C,D
  • ćw 3.2  str 268 gr A, B,
  • zad 5,6, 7, str 270 gr B,C,D
  • zad 8,9, 10, str 270 gr A
  • Dla chętnych zad 11
  • Rozwiązania zadań zamieścić w zeszycie ( scany przesłać nauczycielowi tylko na jego prośbę)

Temat: Pole koła. 7.05.2020 r.

   • uważnie oglądnij filmik1 >> pole koła
   • Przeczytać uważnie przykład1
   • ćw1  str 274 gr A, B,C,D
   • zad 1, str 276 Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.
   • Dla chętnych zad 6 str 275
 • Rozwiązania zadań zamieścić w zeszycie ( scany przesłać nauczycielowi tylko na jego prośbę)

Temat: Pole koła cd. 8.05.2020 r.

 • uważnie oglądnij filmik >> pole koła – zadania
 • zad 2, 3,4  str 276 gr B,C,D
 • zad 7, 8,11  str 277 gr A
 • Czy już umiem? str 277 gr A, B,C,D
 • Rozwiązania zadań zamieścić w zeszycie ( scany przesłać nauczycielowi tylko na jego prośbę)

Matematyka 23.04-29.04.2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości on-line (czwartek 23 kwietnia godz 11) 

Co będzie sprawdzane:

 • Która liczba jest rozwiazaniem równania?
 • Równania równoważne
 • Równanie sprzeczne
 • Równanie nieoznaczone (tożsamościowe)
 • Umiejętność rozwiązywania równań o różnym stopniu trudności.
 • Umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych o różnym stopniu trudności.

Test będzie w dwóch wersjach:

Uczeń, który chce wziąć udział w sprawdzianie powinien o godz 11 w czwartek  kliknąć powyższy link z nazwą sprawdzianu.

Temat: Figury płaskie  24.04.2020 r.

Naucz się wzorów z podręcznika str 244-245 (będziesz je często wykorzystywał w zadaniach)

 • zad1-5 str 245
 • zad6, (zad8, zad9 str246 grA)
 • zad 10, (zad11, zad12 str247 grA)

Temat: Sprawdzian wiadomości on-line (poniedziałek 27 kwietnia godz 11) 

Co będzie sprawdzane:

 • Obliczanie potęg i pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia?
 • Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie, potęgowanie potęgi.
 • Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku.
 • Notacja wykładnicza
 • Mnożenie i dzielenie pierwiastków
 • Działania łączne na potęgach i pierwiastkach
 • Usuwanie niewymierności z mianownika
 • Wyłaczanie czynnika przed znak pierwiastka

Test będzie w dwóch wersjach:

Uczeń, który chce wziąć udział w sprawdzianie powinien o godz 11 w poniedziałek  kliknąć powyższy link z nazwą sprawdzianu.

Temat: Wielościany  28.04.2020 r.

Przeczytaj uważnie podręcznik str 250 – staraj się nauczyć na pamięć zamieszczonych wzorów

Zad1, 2, 3 str 250 gr C,D

Zad 5,6,7 grB -rozwiązania zadań zamieścić w zeszycie i scany przesłać nauczycielowi

Zad 8,9,10, 11 grA -rozwiązania zadań zamieścić w zeszycie i scany przesłać nauczycielowi

Przypominam o powtórkach do sprawdzianu ósmoklasisty na pi-stacja.tv

Temat: Wielościany cd  29.04.2020 r.

Dla każdej z grup obowiązkowa karta pracy, którą należy rozwiązać w miarę swoich możliwości >wyniki przesłać na moją pocztę do 4 maja 2020 r.

Gr A rozwiązuje >>>>> karta pracy gr A

Gr B rozwiązuje >>>>> karta pracy gr B

Gr C i D rozwiązuje >>> karta pracy gr C i D

Każdy rozwiązuje tyle zadań z karty na ile pozwala mu (organizm :))))))

 

Matematyka okres 15.04-24.04.2020 r.

Drodzy uczniowie klasy 8c mam nadzieję, że dobrze, wykorzystaliście zaproponowane przeze mnie materiały, które miały na celu powtórzenie umiejętności obliczania zadań związanych z prędkością. Ponieważ  kwarantanna trwa dalej, dlatego od 15 kwietnia dalej realizujujemy w miarę możliwości podstawę programową przewidzianą w  klasie 8. W tym tygodniu będziemy powtarzali potęgi, pierwiastki, równania.

Przewidziany jest też sprawdzian on-line dotyczący równań i zadań tekstowych – szczegóły pod tematem z 23.04.) – każdy uczeń klasy 8c mający dostęp do Internetu zobowiązany jest do udziału w tym sprawdzianie. Gotowość do odbycia sprawdzianu przysyłamy na adres henrykjaneczek@gmail.com (do środy) – dotyczy to tych uczniów, którzy jeszcze nie komunikowali się ze mną przy pomocy poczty elektronicznej.

 

Temat: Pierwiastki.. 15.04.2020 r.

Temat: Potęgi i pierwiastki – zadania.  16.04.2020 r.

Rozwiąż w zeszycie i prześlij nauczycielowi następujący zestaw zadań: potęgi i pierwiastki

Temat: Wyrażenia algebraiczne.  17.04.2020 r.

 • uważnie oglądnij cztery filmiki >>działania na wyrażeniach algebraicznych
 • staraj się wykonać kilka ćwiczeń, które są dostępne pod filmikami.
 • zad1, za2 str 237
 • zad3, zad4 237 grA,B
 • zad5-8 str 239 grA,B
 • zad9, zad13, zad 14 str 240 grA

Temat: Równania.  20.04.2020 r.

Temat: Proporcjonalność prosta.  21.04.2020 r.

 • uważnie oglądnij trzy filmiki >> proporcje
 • za5 str 242
 • zad17, zad19, (zad20, zad21, zad22 str243)grA

 

 

Matematyka okres 2.04-8.04.2020 r.

Temat: Matematyka praktyczna cd.  2.04.2020 r.

 1. Rozwiąż >> test1  gr B,C
 2. Rozwiąż>> test2 gr B,C
 3. Obejrzyj filmik>>wielkości wprost proporcjonalne
 4. Rozwiąż zadania zad16, zad17, zad18, zad19 str 229 gr A,B

Temat: Zadania, prędkość, droga, czas   3.04.2020 r.

 1. Obejrzyj filmik>>oblicz drogę mając prędkość i czas
 2. Rozwiąż zadanie:
  Zad1 Ile wynosi odległość miedzy miastami jeżeli samolot lecący z prędkością 850km/h, przebywa trasę miedzy nimi w 48 minut?
 3. Obejrzyj filmik>>oblicz prędkość mając drogę i czas
 4. Rozwiąż zadanie:
  Zad2 Z jaką prędkością poruszał się rowerzysta, który w ciągu 15 min okrążył 3 razy kwadratowy plac o boku 70m?

Temat: Zadania, prędkość, droga, czas –  ciąg dalszy 6.04.2020 r.

 1. Obejrzyj filmik>>oblicz czas mając prędkość i drogę
 2. Rozwiąż zadanie:
  Zad1 Turysta wyruszył z hotelu o godz 10:00 do odległego o 10km schroniska na szczycie góry. Pod górę szedł z prędkością 4km/h, wracał z prędkością dwa razy większą. O której godzinie wrócił do hotelu?
 3.  Rozwiąż zadania zad14, zad15,  str 229  gr A,B
 4.  Rozwiąż zadania zad11, zad12,  str 228  gr A,B

Temat: Rozwiązywanie zadań związanych z prędkością  7.04.2020 r.

 1. Rozwiąż test >>Prędkość, droga, czas

Temat: Zadania dotyczące potęg  8.04.2020 r.

 1. Obejrzyj 4 filmiki>>Pojęcie potęgi
 2. Rozwiąż zadania zad1, zad2, zad3, zad4 str 234

DLA CHĘTNYCH: Zad 5-17 str235

 

Matematyka okres 25.03-1.04.2020 r.

Drodzy uczniowie klasy 8c mam nadzieję, że poprzedni tydzień spędziliście pracowicie, wykorzystaliście zaproponowane przeze mnie materiały, które miały na celu nabycia umiejętności działań na liczbach wymiernych.  Ponieważ pobyt w domu przedłuża się, dlatego od 26 marca uczniowie realizują w miarę możliwości podstawę programową przewidzianą w danej klasie. Dlatego podane tematy lekcji z datą zapisujcie do zeszytu.
W celu lepszej organizacji pracy w dalszym ciągu obowiązuje podany poprzednio przeze mnie podział klasy na  grupy A, B, C, D

Uprzejmie proszę wszystkich uczniów klasy 8c, którzy korzystają z publikowanych przeze mnie materiałów, a posiadają pocztę elektroniczną o krótkie pisemne potwierdzenie drogą mailową na adres: henrykjaneczek@gmail.com lub na messengera.

Temat: Przypomnienie podstawowych wiadomości o procentach  26.03.2020 r.

 • najpierw oglądamy filmiki, a później wykorzystujemy poznaną wiedzę w ćwiczeniach i zadaniach
 • Obejrzeć filmy gr A,B,C,D >> procenty-pi-stacja.tv    i podjąć wyzwania!
 • wyzwanie1
 • wyzwanie2
 • wyzwanie3
 • podręcznik str 231 zad 3, 5, 7 gr A,B,C (Obliczenia wykonać w zeszycie)

Temat: Sprawdzian z ułamków on-line  27.03.2020 r.

.

Dla gr A i B >>>>Sprawdzian z ułamków  (12 zadań w tym zadania tekstowe z ułamkami, czas 35min)

Dla gr C i D >>>>Sprawdzian z ułamków      (10 zadań – działania na ułamkach czas 30min)

Proszę nie spóźnić się na test- start dokładnie 11:00 27 marca 2020 r. – wyniki na maile (jak mi wcześniej zgłosicie!)

Ci uczniowie którzy nie zaliczą, poprawka na papierze w szkole!

Temat: Obliczenia procentowe cd.  30.03.2020 r.

 1. Obejrzeć film1 >> grA,B,C,D wykonać test1
 2. Obejrzeć film2 >> grA,B,C,D wykonać test2
 3. Obejrzeć film3 >> grA,B,C,D wykonać test3
 4. Obejrzeć film4 >> grA,B,C,D wykonać test 4
 5. Obejrzeć film5 >>grA – koniecznie!
 6. Rozwiązać w zeszycie przedmiotowym zadania gr B,C,D

Zad1. Oblicz:

 1. 50% liczby 60
 2. 150% liczby 40
 3. 35% liczby 700
 4. 1,5% z 5000 zł

Zad2 Oblicz szukaną liczbę.

 1. 50% pewnej liczby wynosi 3. Coto za liczba?
 2. 25% pewnej liczby wynosi 3. Coto za liczba?
 3. 150% pewnej liczby wynosi 3. Coto za liczba?
 4. 10% pewnej liczby wynosi 3. Coto za liczba?
 5. 7% pewnej liczby wynosi 35. Coto za liczba?

Zad3 Adam miał 20 ciastek. W pierwszy dzień zjadł 2 ciastka, drugiego dnia zjadł o trzy ciastka więcej, a trzeciego dnia zjadł  dwa razy więcej niż drugiego dnia. Odpowiedz na pytania.

 1.  Jaki procent wszystkich ciastek zjadł drugiego dnia?
 2. Jaki procent wszystkich ciastek mu zostało?
 3. O ile procent mniej zjadł ciastek pierwszego dnia niż  trzeciego?

Uczniom z gr A proponuję udział w webinarium (pi-stacja.tv godz. 19:00)

 • Temat: Obliczenia z kalendarzem  31.03.2020 r.
 • Kilka faktów związanych z kalendarzem, które warto znać

Rozwiąż zadania:

Zad1. Ile lat przestępnych było miedzy 1997 a 2010 rokiem? gr A,B,C

Zad2. 7 lutego 2016 roku była niedziela. Jaki dzień był 7 maja 2016 roku? gr B,C,D

Zad3. Pewien rok przestępny zaczął się poniedziałkiem. Jakim dniem się skończył? gr A,B

Rozwiąż zadania z podręcznika str 227 zad 3, 4, 5,6 gr B,C,D

Powyższe zadania rozwiąż w zeszycie

 

Temat: Matematyka praktyczna.  1.04.2020 r.

 • Warto pamiętać:

1.Biorąc powyższe fakty pod uwagę rozwiąż zadania:

Zad1. Jacek za 360g orzechów zapłacił 6zł 12gr Ile kosztuje 1kg orzechów? gr A,B,C

Zad2. Kilogram gwoździ kosztuje 16zł? Ile trzeba zapłacić za 45dag takich gwoździ? gr B,C,D

Zad3. Na mapie w skali 1:250 000 odległość między miastami wynosi 4,5cm. Jaka jest odległość między tymi miastami w rzeczywistości? gr A,B,C

2.Obejrzeć >>filmy

Praca zdalna 21.03-24.03.2020r.

Drodzy uczniowie klasy VIIIc, mam nadzieję, że poprzedni tydzień spędziliście pracowicie. Jeśli wykorzystaliście zaproponowane przeze mnie materiały powiniście sobie usystematyzować wiedzę i umiejętności działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Rachowanie to umiejętność kluczowa w matematyce, będę ją u Was sprawdzał w piątek 27marca o godz 11:00 W natchodzącym tygodniu chciałbym wam zaproponować powtórzenie wiadomości dotyczących obliczeń procentowych,
W celu lepszej organizacji pracy postanowiłem podzielić klasę na cztery grupy A, B, C, D oto składy poszczególnych grup:
Gr. A

 1. Adrian C
 2. Natalia J
 3. Kacper K
 4. Hubert K
 5. Patryk P
 6. Wiktoria R

Gr. B

 1. Piotr K
 2. Wiktoria K
 3. Aleksandra S
 4. Gabriela T

Gr. C

 1. Patrycja J
 2. Agnieszka K
 3. Łukasz K
 4. Adrian P
 5. Michał M
 6. Natalia M
 7. Aleksandra J

Gr. D

 1. Paweł B
 2. Mateusz M
 3. Paweł R

Koniecznie musicie w tym tygodniu poćwiczyć zadania egzaminacyjne. (BARDZO POLECAM!!) poniższe linki:

PLAN WEBINARÓW DLA ÓSMOKLASISTÓW:

26 marca godz 19:00 – https://youtu.be/OunQ6Zg1UWs – procenty, proporcja prosta, statystyka (w tym zadania na dowodzenie)
2 kwietnia godz 19:00 – https://youtu.be/CyT4zfKupeE – algebra, równania i zadania tekstowe
7 kwietnia godz 19:00- https://youtu.be/bze0cM-FbRk – planimetria (w tym zadania na dowodzenie)
16 kwietnia godz 19:00 – https://youtu.be/0Ace5wW4NBM – stereometria, układ współrzędnych

>>ZACHĘCAM DO OWOCNEJ INTENSYWNEJ PRACY<<<

>> ŻYCZĘ SAMYCH POZYTYWNYCH WYNIKÓW <<<

Praca zdalna 16.03-20.03.2020r.

Zagadnienia proponowane do samodzielnego opracowania przez uczniów klasy VIIIc w pierwszym  tygodniu przymusowej przerwy w zajęciach spowodowanej epidemią koronawirusa.

W tym tygodniu proponuję ośmioklasistom powtórzyć działania na liczbach wymiernych (ułamkach zwykłych i dziesiętnych).

1. Najpierw proponuję uważnie zobaczyć filmiki, które przypomną podstawowe zasady działań na ułamkach zwykłych.

>>> ułamki zwykłe

2. Sprawdzamy co zapamiętaliśmy! Ćwiczymy!

3. Następnie proponuję uważnie zobaczyć filmiki, które przypomną podstawowe zasady działań na ułamkach dziesiętnych.

>>> ułamki dziesiętne

4. Sprawdzamy co zapamiętaliśmy! Ćwiczymy!

5. Aby nabrać przekonania, że kończąc szkołę podstawową umiemy posługiwać się liczbami proponuję rozwiązać testy:

6. Dla uczniów, którzy myślą o egzaminie ośmioklasisty >>> egzamin1

7. Dla uczniów, którzy lubią rywalizować (chcą się sprawdzić) >>> KONKURS

Aby całościowo powtórzyć wszystkie zagadnienia związane z liczbami proponuję skorzystać z serwisów:

 • Share :